O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się przede wszystkim w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony pracy. Początek działalności naszej firmy przypada na 1999r. Od samego początku założeniem było prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu BHP i P.POŻ. Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie ochrony pracy polegające m.in. na sprawowaniu obowiązków Inspektora BHP , sporządzaniu dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wykonywaniu audytów w zakresie BHP i PPOŻ.,ocenianiu i dokumentowaniu ryzyka zawodowego. Nasi klienci doceniają bogate doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, a także profesjonalizm, szybkość w działaniu i umiejętność znajdowania skutecznych i najlepszych rozwiązań.


W razie potrzeby współdziałamy w reprezentowaniu Zleceniodawców przed Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną.Czynności te wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704z późn.zm). Jesteśmy jedną z nielicznych firm świadczących profesjonalne usługi prawnego doradztwa personalnego obejmujące m.in. informacje telefoniczne, udzielanie odpowiedzi na pytania i konsulting w tym zakresie, zastępstwo procesowe, przeprowadzanie oceny w zakresie administrowania sprawami personalnymi i pracowniczymi wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i właściwych regulacji, okresowe przekładanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach. 


Oferujemy między innymi :

 • Wykonywanie obowiązków służby BHP;
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy;
 • Szkolenia w dziedzinie BHP, ochrony PPOŻ. i pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Szkolenia z goglami VR - Pierwsza pomoc , Ewakucja , Resuscytacja krążeniowo - oddechowa +AED i wiele innych;
 • E-learning;
 • Poszerzając wachlarz usług naszej firmy nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

 

Od 2.04.2012 poszerzamy ofertę o aspekty dotyczące ochrony srodowiska: 

1. Gospodarka odpadami :

Dokumentacje  zakresu gospodarki odpadami:

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • informacje o ilości wytworzonych odpadów,
 • prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • monitorowanie terminów waśności i zakresu wydanych decyzji,
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym.

2. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Raport KOBIZE

4. Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5. Doradztwo w powyższym zakresie

6. Szkolenia:

Gospodarka odpadami w firmie produkcyjnej i innych:

a) szkolenia dla konkretnej firmy i konkretnej bazy ludzi (w zależności od potrzeb)- poznając wcześniej zakres działalności tej firmy, decyzje środowiskowe, firmy odbierające odpady i narzucone zasady segregacji w tych firmach);

b) wymagania prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw – czyli gospodarka odpadami w praktyce.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej