O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizującą się przede wszystkim w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony pracy. Początek działalności naszej firmy przypada na 1999r. Od samego początku założeniem było prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu BHP i Ppoż.  świadczymy od 1999 r. wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie ochrony pracy polegające m.in. na sprawowaniu obowiązków Inspektora bhp, sporządzaniu dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wykonywaniu audytów w zakresie bhp i ppoż., ocenianiu i dokumentowaniu ryzyka zawodowego.


W razie potrzeby współdziałamy w reprezentowaniu Zleceniodawców przed Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną.Czynności te wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704z późn.zm). Jesteśmy jedną z nielicznych firm świadczących profesjonalne usługi prawnego doradztwa personalnego obejmujące m.in. informacje telefoniczne, udzielanie odpowiedzi na pytania i konsulting w tym zakresie, zastępstwo procesowe, przeprowadzanie oceny w zakresie administrowania sprawami personalnymi i pracowniczymi wraz z wnioskami zmierzającymi do wprowadzenia rozwiązań i właściwych regulacji, okresowe przekładanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach. Poza główną siedzibą firmy w Swarzędzu  mamy Oddziały w Bydgoszczy i Katowicach oraz swoich przedstawicieli w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Pile, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wałbrzychu, Wrocławiu.


Oferujemy między innymi

 

 • wykonywanie obowiązków służby bhp
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy
 • szkolenia w dziedzinie bhp, ochrony ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej
 • merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną

Poszerzając wachlarz usług naszej firmy nieustannie staramy się sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Od 2.04.2012 poszerzamy ofertę o aspekty dotyczące ochrony srodowiska: 

1. Gospodarka odpadami

Dokumentacje  zakresu gospodarki odpadami:

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • informacje o ilości wytworzonych odpadów,
 • prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • monitorowanie terminów waśności i zakresu wydanych decyzji,
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów w danym roku kalendarzowym

2. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

3. Raport KOBIZE

4. Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

5. Doradztwo w powyższym zakresie

6. Szkolenia:

Gospodarka odpadami w firmie produkcyjnej i innych

a) szkolenia dla konkretnej firmy i konkretnej bazy ludzi (w zależności od potrzeb)- poznając wcześniej zakres działalności tej firmy, decyzje środowiskowe, firmy odbierające odpady i narzucone zasady segregacji w tych firmach).

b) wymagania prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw – czyli gospodarka odpadami w praktyce

7. System zarządzania środowiskowego

 1. doradztwo  w zakresie prowadzenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
 2. audyty wewnętrzne prowadzone przez doświadczonego audytora wiodącego


Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom proponujemy Państwu również usługi z zakresu Ochrony środowiska oraz wdrażania wymagań normy ISO 9001.
Oferujemy również pomiary oświetlenia oraz dzięki współpracy z laboratoriami wykonujemy badania środowiskowe.
Oczekując na karty zgłoszeniowe, zapraszamy Państwa do współpracy. Deklarujemy jednocześnie negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej