Szkolenia

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, a także w formie E-learningu ,które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ochrony PPOŻ.
 
Organizujemy kursy BHP prowadzone w języku angielskim, a także wyjazdowe, odbywające się w atrakcyjnych miejscowościach na terenie całego kraju.
Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Przy planowaniu szkoleń uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów. Stała współpraca z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami i trenerami w każdej chwili pozwala nam na przygotowanie indywidualnego programu szkolenia, dostosowanego do potrzeb Klienta. Proponujemy Państwu usługi w następujących formach:
 • seminaria;
 • kursy;
 • konferencje;
 • E-learning.
Powyższe szkolenia realizujemy w trybie otwartym i na zlecenie Klienta.
 
 

Szkolenia i kursy BHP

 

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:
 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych;
 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • Dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
 • Dla pracowników służby BHP;
 • Szkolenia  z zasad udzielania I POMOCY;  
 • Metody prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.                                               

Szkolenie z zakresu zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością (dawne minimum sanitarne).

 
 
Szkolenia w zakresie BHP są organizowane na podstawie wytycznych ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpożarowej (P.POŻ) oraz Prawa Pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej