Szkolenia

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów połączonych z warsztatami, w formie kursów, seminariów, będą w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego Ośrodka lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.
 
Organizujemy kursy bhp prowadzone w języku angielskim, a także wyjazdowe, odbywające się w atrakcyjnych miejscowościach na terenie całego kraju.
Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Przy planowaniu szkoleń uwzględniamy opinie i potrzeby naszych Klientów. Stała współpraca z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami i trenerami w każdej chwili pozwala nam na przygotowanie indywidualnego programu szkolenia, dostosowanego do potrzeb Klienta. Proponujemy Państwu usługi w następujących formach:
  • seminaria,
  • kursy,
  • konferencje
Powyższe szkolenia realizujemy w trybie otwartym i na zlecenie Klienta
 
 

Szkolenia i kursy bhp

 

Proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby BHP
  • Szkolenia  z zasad udzielania I POMOCY      
  • Metody prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy                                                     

Szkolenie z zakresu zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością (dawne minimum sanitarne).

 
 
Szkolenia w zakresie BHP są organizowane na podstawie wytycznych ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasi wykładowcy to grono wyspecjalizowanych fachowców z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), ochrony przeciwpożarowej (p.poż) oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.
Zobacz gdzie znajduje się nasz oddział więcej